Mariola Walczak

Neurologopeda

Jestem neurologopedą, specjalistką karmienia terapeutycznego, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, Oligofrenopedagogiem.

Studia odbywałam na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuję się rehabilitacją neurologiczną. Przeprowadzam diagnozę oraz terapię zaburzeń mowy i komunikacji spowodowane uszkodzeniami i dysfunkcjami  ośrodkowego układu nerwowego. Moja grupa docelowa pacjentów to przede wszystkim, dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym w tym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, afazją, padaczką, zespołami genetycznymi, itp.

W głównym kręgu moich zainteresowań jest rozwój w spektrum autyzmu, różnorodność objawów, diagnostyka, możliwości rozwojowe. Poza tym, przeprowadzam diagnozę i terapię nieprawidłowych funkcji pokarmowych u dzieci. Konsultuję, najmłodszych pacjentów od 1 miesiąca życia. Podejście holistyczne i szeroka wiedza z różnych dziedzin pokrewnych, pozwala patrzeć na pacjenta szeroko, nie pominąć żadnej istotnej informacji, widzieć więcej, przez co zaoferować konsultacje np. u innych specjalistów, skierować na dodatkowe badania i wdrożyć dzięki temu jak najskuteczniejszą terapię, często zespołową

Posiadam wiele ukończonych szkoleń które pozwalają mi pracować z dzieckiem w sposób różnorodny, prowadzić obszerną diagnozę. Zawsze wybiera, metodę do dziecka, a nie odwrotnie. Są to m.in

1.Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z uszkodzeniem OUN w tym:
-ORT – ustno-twarzowa terapia regulacyjna.
-PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (Torowanie Nerwowo – Mięśniowe) –terapia funkcji
życiowych w koncepcji PNF zawiera min. procesy usprawniania twarzy, języka, oddychania.

2.Narzędzie diagnostyczne standaryzowane – KORP, KOLD, KOZE, M-Chat.

3.Inne kwestionariusze obserwacji, wywiadu, w tym własny „Ocena rozwoju społecznego, mowy i komunikacji.0-4 lat”.

Prywatnie jestem przede wszystkim mamą dorosłego syna, z którym uwielbiam rozmawiać. Kocham
ciepłe klimaty, staram się jak najczęściej bywać w takich stronach. Kocham psy, mam dwa Yorki, z
którymi ze względu na ich rozmiar, bez problemu mogę podróżować.

Skip to content