IQ Academy

Akademia Świadomego Rodzcia

6 korzyści płynących z chodzenia do żłobka

Pójście do żłobka to istny przełom w życiu małego człowieka i ogrom stresu dla jego rodziców. Decyzja o oddaniu dziecka pod opiekę komuś innemu często wiąże się z poczuciem winy i wyrzutami sumienia, ale czy słusznie? Zapisanie dziecka do żłobka jest optymalnym rozwiązaniem dla aktywnych zawodowo rodziców, ponieważ umożliwia im powrót do pracy, jest relatywnie tanie i bezproblemowe. Nie każdy może skorzystać z pomocy dziadków, a szukanie odpowiedniej opiekunki wiąże się z wieloma trudnościami i jest zdecydowanie droższe nawet od prywatnego żłobka. Zatem czy żłobek to zło konieczne dla dzieci, czy szansa na ich pełniejszy i lepszy rozwój?

  1. Socjalizacja

Najważniejszą korzyścią z uczęszczania do żłobka jest socjalizacja. To kluczowy argument przemawiający na korzyść żłobków. Uspołecznianie dziecka już od najmłodszych lat ma ogromny wpływ na jego dalszy rozwój, przede wszystkim odgrywa niemałą rolę w nawiązywaniu i utrzymywaniu więzi i kontaktów społecznych. Ponadto dzieci w grupie uczą się szybciej, poprzez zabawę czy naśladowanie siebie nawzajem. Doświadczanie kontaktu z innymi dziećmi ma też tę zaletę, że pozwala dzieciom na wyrażanie swoich odczuć i opinii, daje szansę ekspozycji społecznej, dzięki czemu dzieci stają się bardziej kontaktowe i odważniejsze. Żłobek poniekąd zmusza dziecko do komunikowania się z otoczeniem w zupełnie inny sposób aniżeli ma to miejsce w domu.

  1. Nauka norm i zasad

Dzieci w grupie rówieśniczej zdecydowanie lepiej i szybciej uczą się przestrzegać zasad. Proces naśladownictwa odgrywa tu ogromną rolę. Obserwując swoich rówieśników przestrzegających zasad, same do tego dążą i odwrotnie. Nieprzestrzeganie reguł niesie ze sobą określone konsekwencje np. karny jeżyk, dlatego też obserwując niewłaściwe zachowanie kolegów i wynikające z niego konsekwencje, maluch uczy się właściwego postępowania. Kolejną kwestią jest również praca pedagogów, którzy potrafią we właściwy i przede wszystkim konsekwentny sposób reagować na określone zachowania dzieci. Dzieci ucząc się siebie nawzajem, wyznaczają też sobie granice, to co uchodzi w domu, jest szybko weryfikowane przez rówieśników.

  1. Usamodzielnienie

Dziecko w żłobku w iście magiczny sposób z każdym dniem nabywa nowych umiejętności. Między innymi opanowuje sztukę korzystania z nocnika czy zaczyna swobodnie konwersować z rówieśnikami. Czy żłobek jest cudownym miejscem, w którym każde dziecko samoistnie nabywa umiejętność kontrolowania potrzeb fizjologicznych i uczy się mówić? W czym tkwi sekret? Ponownie w grupie, obserwacji, naśladownictwie i wytrwałej ciężkiej pracy pedagogów. Dzieci zarówno duże, jak i te malutkie szybko się zniechęcają, gdy pojawiają się trudności i przeciwności. W żłobku uczą się, że tylko wytrwałością i konsekwencją mogą osiągnąć to czego chcą i dlatego łatwiej mi się przełamać i zacząć.

  1. Nowe doświadczenia

Każdy dzień w żłobku to przygoda. Dzieci w żłobku mają okazję doświadczyć zupełnie innych wrażeń i bodźców niż w domu. Poznają nowe osoby, przedmioty i zabawy. Wynika to między innymi z programów edukacyjnych, na podstawie których prowadzone są zajęcia. Poznają świat poprzez różnorodne zmysły. Wprowadzanie na zajęciach żłobkowych metody integracji sensorycznej pozwala dzieciom poznawać otaczający świat. Żłobki mają ku temu odpowiednie narzędzia. Dysponują bardzo szerokim asortymentem pomocy edukacyjnych i zabawek, dzięki czemu dzieci mają możliwość na wszechstronną zabawę i naukę stymulującą ich rozwój. Ponadto nauka poprzez zabawę w grupie przebiega sprawniej i dostarcza więcej wrażeń.

  1. Ciekawa oferta edukacyjna

Niemal każdy żłobek prywatny oferuje różnorodną gamę programów edukacyjnych i zajęć rozwojowych. Często są to zajęcia plastyczne, na których dzieci poznają różne techniki plastyczne, zajęcia ruchowe, w tym zajęcia rytmiczne, gimnastyczne, logorytmiczne. Coraz częściej pojawiają się żłobki o profilach muzycznych, sportowych, sensorycznych i sensoplastycznych, a także szczególnie ciekawe językowe, w których dziecko od samego początku uczy się języka obcego, nabywając prawidłowego akcentu i oswajając się z jego melodią. Zajęcia językowe w żłobkach mają różne formy, mogą to być cykliczne spotkania kilka razy w tygodniu, codzienne oswajanie z językiem poprzez naukę piosenek, czy w najlepszym wypadku zajęcia z native speakerem.

  1. Uporządkowanie

Żłobek uczy dziecko systematyczności i wprowadza uporządkowany system dnia. Codziennie trzeba do niego wstać o określonej porze. Sam dzień w żłobku również pełny jest wypracowanych rytuałów. Funkcjonuje określony plan dnia i jest on przestrzegany przez całą grupę. Jest czas na posiłki, zabawę i odpoczynek. Dzieci mają możliwość nauczyć się codziennych czynności i porządku dnia, takich jak: poranna higiena, śniadanie, zabawa zorganizowana, obiad, drzemka, zabawa swobodna, podwieczorek. Dzięki takiemu schematowi dziecko uczy się określonego porządku i ma poczucie bezpieczeństwa. Wie co należy do jego obowiązków, co powinno robić i w jakim czasie oraz co następuje, po czym w określonej porze dnia.

Poza przedstawionymi zaletami, jakie niesie ze sobą żłobek, jest również szybkie dostrzeżenie i reakcja na ewentualny problem dziecka. Żłobki zatrudniają nie tylko osoby z wykształceniem pedagogicznym, ale również psychologów, pielęgniarki, logopedów czy terapeutów, co daje możliwość szybkiego zdiagnozowania pojawiających się problemów w rozwoju, czy zdrowiu dziecka. Jeśli opiekun szybko dostrzeże pierwsze symptomy choroby, można od razu podjąć działania terapeutyczne. Dzięki szybkiej reakcji można otoczyć dziecko właściwą opieką na wczesnym etapie rozwoju. Ponadto na pomoc mogą liczyć również rodzice. Nawet jeśli sama placówka nie dysponuje odpowiednimi specjalistami, z całą pewnością pracownicy skierują rodziców do odpowiednich osób.

Nie ulega wątpliwości, że tym, czego najbardziej potrzebują małe dzieci, jest ciepło, spokój i miłość, których doświadczą we własnym domu. Niemniej wobec przedstawionych powyżej argumentów nie sposób się nie zgodzić, że żłobek to ważny i potrzebny etap w rozwoju dzieci. Dzięki kontaktom z rówieśnikami, opiece wykwalifikowanych pedagogów, wszechstronnym zajęciom pobudzającym ich wyobraźnię i kreatywność, dzieci mają możliwość nauczenia się samodzielności, samodyscypliny i funkcjonowania w grupie rówieśniczej. To wszystko daje im poczucie sprawstwa i stanowi przyczółek dla procesu autokreacji, stanowiąc kapitał na przyszłość.

Zapraszamy do naszych placówek:

Rzepakowa 2

Karliczka 6

Wszystkie artykuły

Adaptacja dziecka w żłobku w 5 skutecznych krokach

Adaptacja dziecka w żłobku w 5 skutecznych krokach

Pójście do żłobka to pierwszy bardzo ważny krok na drodze edukacji Twojego dziecka. Jest to przełom, od którego rozpoczyna się zupełnie nowy etap w życiu Twojej pociechy. Od tego momentu wiele rzeczy ulegnie zmianie.

Unikaj tych 5 błędów podczas adaptacji dziecka w żłobku

Unikaj tych 5 błędów podczas adaptacji dziecka w żłobku

Rozpoczęcie nauki w żłobku to ogromny przełom zarówno dla dziecka jak i dla rodzica. To moment, w którym nasza pociecha trafia na kilka godzin pod skrzydła kogoś innego. Towarzyszą temu ogromne emocje i uzasadnione obawy. Z naszego poprzedniego wpisu 5 skutecznych koków do zaadoptowania dziecka w żłobku

Czym jest dźwiękoterapia?

Czym jest dźwiękoterapia?

Dźwiękoterapia to stymulacja wibroakustyczna, która oddziałuje na psychikę i ciało człowieka poprzez instrumenty idiofoniczne — misy tybetańskie”. Pochłanianie przez ciało energii dźwięku i wibracji powoduje pobudzenie mechanoreceptorów, które wysyłając sygnały do mózgu, pobudzają twór siatkowaty odpowiedzialny za długotrwałe utrzymywanie się skutków pobudzenia.

Co to są misy tybetańskie?

Co to są misy tybetańskie?

Misy tybetańskie to misy dźwiękowe, terapeutyczne. Wytwarzają wielotony nieharmoniczne. Są instrumentami wytwarzanymi w oparciu o tradycyjne technologie ze ściśle określonych proporcjami stopów metalu. Do ich wylewu wykorzystuje się złoto, srebro, rtęć, miedź, żelazo, cynę i ołów. Zazwyczaj wykonywane są ręcznie.

Skip to content