Anna Świerczyńska

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem, ukończyłam także studia podyplomowe na SWPS z zakresu pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w rodzinie oraz 4 letnie studia w Szkole Psychoterapii Poznawczo Behawioralnej przy SWPS w Katowicach. 

Posiadam długoletnie doświadczenie w pracy w prywatnym gabinecie.  Prowadzę terapię indywidualna dzieci. młodzieży i dorosłych.Pracuję w nurcie poznawczo behawioralnym, który jest obecnie uznawany za jedną z najbardziej efektywnych metod terapeutycznych.Każda osoba, która chce rozwiązać swoje problemy, może liczyć na indywidualny plan pomocy, tworzony w oparciu o dokładny wywiad oraz diagnozę problemu. Praca terapeutyczna jest nastawiona na rozwiązywanie bieżących, konkretnych trudności i problemów, a zatem skoncentrowana na „tu i teraz”. Podczas pracy terapeutycznej pacjent może zweryfikować własne wzorce myślenia i własne przekonania oraz zastąpić nieprzystosowawcze sposoby myślenia i zachowania, nowymi, zdrowymi zachowaniami, a tym samym poprawić swoją „jakość życia”. Powiązanie między myślami, emocjami i zachowaniami wykorzystuje się w terapii na wiele sposobów – między innymi poprzez szczegółową analizę sytuacji trudnych.  Z przedszkolem współpracuję od lat. Dzieci mają tutaj możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i bieżącego wsparcia. Na zajęciach uczymy się rozumienia, rozpoznawania i nazywania emocji, radzenia sobie w różnych, niejednokrotnie
trudnych dla dzieci sytuacjach.  Dzieci w zależności od potrzeb korzystają ze spotkań indywidualnych oraz grupowych. Częstym elementem pracy grupowej jest trening umiejętności społecznych, na którym uczymy sie zdrowej komunikacji, rozumienia emocji oraz współpracy w grupie.

Istnieje także mozliwość podjęcia terapii indywidualnej lub rodzinnej na terenie przedszkola w ramach spotkań komercyjnych. Można skorzystać z porady psychologicznej, która jest jedną z form pomocy psychologicznej polegającą na jednym lub kilku spotkaniach z terapeutą w celu omówienia konkretnej sytuacji, aktualnej trudności oraz wspólnego znalezienia jak najlepszego rozwiązania dla danej sytuacji. Zakres terapii obejmuje leczenie takich zaburzeń jak: Zaburzenia nastroju (depresja), zaburzenia lękowe, fobie, trudności w relacjach, zespół Aspergera, uzależnienie od komputera/telefonu   Dodatkowo istnieje możliwość konsultacji dla rodziców w zakresie trudnej sytuacji rodzinnej czy bieżących trudności wychowawczych.

Skip to content