Katarzyna Lech

Dźwiękoterapeuta

Nazywam się Katarzyna Lech. Mam wrodzone zamiłowanie do wszystkiego co twórcze i piękne, jednocześnie stąpam po ziemi twardo, mając poparcie w nauce. Jestem architektem wnętrz, jednak poza projektowaniem swoją osobowość wzbogacałam pracując w branży modowej, marketingu, fotografii, teatrze, a także jako menager.
Niezwykły pociąg do ruchu i pracy z ciałem towarzyszy mi od najmłodszych lat.
Realizuję go poprzez taniec, jazdę konną, artystyczny performance czy pływanie. Kocham łączyć ruch z wodą i z naturą w ogóle. Marzenie o dojrzałym trenowaniu sztuki walki spełniam od 2014 roku, doskonaląc się w Chen Tai Chi Chuan pod przewodnictwem mistrza Wang Haijun’a i pod czujnym okiem nauczyciela Nicka Gudge. Tutaj zrozumiałam mnogość zastosowań tej pięknej sztuki ruchu i zawiadywania ciałem w:

– osiągnięciu i utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia na poziomie ciała i umysłu,
– profilaktyce zdrowotnej,
– terapii wspierającej m.in. dla schorzeń układowych i cywilizacyjnych,
– rehabilitacji powypadkowej oraz poudarowej,
– terapii ruchowej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych (w tym aktywizacja seniorów).

Dobroczynne działania Tai Chi Chuan obserwuję w praktyce, nauczając dzieci, dorosłych oraz osoby starsze, prowadząc zajęcia grupowe i indywidualne.
Wrodzona wrażliwość muzyczna oraz chęć wyrazu artystycznego znalazły we mnie połączenie w postaci pasji do gry na orientalnych instrumentach idiofonicznych, misach tybetańskich, gongach, harfie kryształowej oraz wielu innych instrumentach etnicznych i terapeutycznych, w tym na kamertonach. Jednocześnie zrozumiałam, że posiadane przeze mnie umiejętności w dziedzinach ruchu i dźwięku, mogą być użyte do pracy z człowiekiem, jako narzędzia pomocy. Czynienie dobra na rzecz innych zawsze było dla mnie ważne, a dźwięk i ruch okazały się być przestrzenią by zmieniać życie na lepsze – zdrowe, spokojne i szczęśliwe. Jestem dyplomowanym dźwiękoterapeutą i masażystą dźwiękiem. Organizuję i gram koncerty terapeutyczno-relaksacyjne, w których oprócz dźwięku używam elementów chromoterapii, aromaterapii i technik wizualizacji. Umiejętność widzenia dysharmonii człowieka oraz zastosowanie dźwięku i ruchu dla przywrócenia równowagi jest moim darem i osobistą sztuką.

Moje kursy i szkolenia:

– 1 obóz i 3 seminaria Chen Tai Chi Chuan, mistrz Wang Haijun, cykliczne każdego roku
– 4 seminaria Chen Tai Chi Chuan, Nick Gudge, cykliczne każdego roku
– Kurs Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej pierwszy i drugi stopień, Barbara Romanowska Angel, 2021
– Kurs Muzykoterapii Dogłębnej Komórkowej trzeci i czwarty stopień kurs certyfikujący zakończony egzaminem, Barbara Romanowska Angel, 2021
– Diagnoza z głosu, Barbara Romanowska Angel 07.2021
– Kurs gry na gongu Gong W Terapii i Koncercie, NADIGONG- INSTYTUT DŹWIĘKU, 2021
– Kurs podstawowy I i II stopnia masażu dźwiękiem, NADIGONG- INSTYTUT DŹWIĘKU, 2021
– Kurs zaawansowany III stopnia masażu dźwiękiem, NADIGONG- INSTYTUT DŹWIĘKU, 2021
– Kurs Gongi i instrumenty archaiczne w terapii i profilaktyce, 2023
– Opieka i wsparcie dla dzieci z problemami emocjonalnymi, Mateusz Kozłowski, 2022
– Diagnostyka i Podstawy Medycyny Chińskiej, Instytut Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie, 2021
– System of plant kingdom, Dr. Jan Scholten, Slovak Academy of Classical Homeopathy, 2018

Skip to content