Małgorzata Raś

Logopedka, pedagożka, psycholożka, nauczycielka.

Fizjoterapeuta, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, PNF – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) oraz FDM – Model Zniekształcenia Powięzi. Jestem doświadczonym terapeutą i praktykiem. Pracuję z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi: z zaburzeniami integracji sensorycznej, z uszkodzeniami układu nerwowego, ze spektrum autyzmu i różnymi zespołami genetycznymi.

Ukończyłam wiele szkoleń i kursów dotyczących rozwoju ruchowego i sensorycznego dziecka oraz komunikacji dzieci niemówiących (AAC).

Skip to content